ניהול כספים במפלגות ובמערכות בחירות

אנו מתמחים בניהול כספים במפלגות ובמערכות בחירות, עפ"י חוק מימון מפלגות.

  • ניהול מערך הכספים של מתמודדים בפריימריס למפלגות

  • ניהול מערך כספים של מפלגות, רשימות ברשויות המקומיות ולגופים נבחרים אחרים

  • תקציבי בחירות – הכנה, ניהול ומעקב

  • ניהול מערכת ממוחשבת להזמנות מספקים

  •  הפעלת מערכת ניהול שכר לעובדי המטות ולפעילים

  •  הכנת דוחות כספיים לגופי הביקורת השונים ולמבקר המדינה

  • ייעוץ והכוונה בתהליכי ביקורת לגופים המבוקרים ע''י מבקר המדינה

הפעולות מבוצעות תוך יישום קפדני של חוק מימון מפלגות וכן הכרות מעמיקה עם דרישות מבקר המדינה.