ניהול כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות

החברה הינה בעלת מומחיות ייחודית בניהול כספי גופים מוסדיים, לרבות:


  • שירותי מנהל כספים (CFO )  מומחה חיצוני

  • עריכת דוחות כספיים בהתאם להנחיות רשות שוק ההון ותקינה IFRS

  • בקרת דיווחי רגולציה

  • בקרת השקעות

  • ייעוץ SOX ובדיקות יישום SOX בארגון

  • תקצוב וניהול כספים לחברות מנהלות של גופים מוסדיים

  • ליווי תהליכי שינוי מבני (מיזוג, פיצול ואיחוד קרנות )

  • ליווי תהליכי הסבת מערכות מידע עמיתים

  • ליווי תהליכי העברת שירותי משמורת (קסטודי )

  • דיווח כספי בהתאם לכללי רשות החברות הממשלתית


נציגי החברה משמשים כמנהלי כספים מזה שנים רבות בגופים מוסדיים בהיקף של כ 17 מיליארד ש''ח.
עם לקוחותינו נמנים כגון קרנות ההשתלמות והגמל של האחיות, העובדים הסוציאליים, ההנדסאים, קרנות ההשתלמות של המורים העל יסודיים, עובדי השלטון המקומי, העובדים הפרה-רפואיים, הרוקחים ועוד.