ניהול פרויקטים

אנו מספקים ללקוחותינו שירותים תומכים / משלימים לניהול פרויקטים. באופן זה, יכולים לקוחותינו להתמקד בעשייה הקשורה במטרות הארגון ובליבת הפעילות, בעוד אנו דואגים למעטפת הפיננסית. 

  • תקציב פרויקטים – בניה, ניהול ומעקב, עדכון גרסאות, דוחות מסכמים.

  • ביצוע פרויקטים אד-הוק ו/או שירותים לפרויקטים – משאבי אנוש, כספים, תפעול.

  • קליטה מאסיבית של כ"א בארגון לפרקי זמן מוגדרים.

  • ניהול מערכת ממוחשבת להזמנות מספקים מערכות מידע ממוחשבות לניהול כספי הפרויקט.

  • מערכות BI למנהלים.