שירותי הנהלת חשבונות, חשבות שכר ומיסוי
  • שירותי הנהלת חשבונות מלאים, לפי שיטת עבודה המותאמת לכל ארגון 

  • שירותי חשבות שכר והכנת משכורות, לרבות חישובי עלויות פרישה, מחלה פיצויים

  • ניהול מערכת תקציב ותמחיר, לרבות הפקת דוחות ניהוליים (תוכנית מול ביצוע)

  • הכנת הדוחות לרשויות המס וייצוג בפני רשויות המס

  • הפקת חשבוניות, קבלות ותלושי שכר

  • ייצוג בדיוני שכר ומו"מ עם ארגוני עובדים