שירותי חשבות וניהול כספים

אנו מעניקים ללקוחותינו שירות מקיף של ניהול הכספים בארגון וטיפול במכלול הפעולות הפיננסיות, עפ"י צרכי הארגון, כגון:

  • הכנת תקציבים, תוכניות עבודה עסקיות ותזרימי מזומנים - כולל מעקב תכנון מול ביצוע.

  • הכנת תחזיות עסקיות ודוחות פרופורמה.

  • עריכת דוחות כספיים תקופתיים.

  • ליווי מקצועי מול המערכת הבנקאית.

  • ייצוג הארגון בתהליכי מו"מ עסקי.

  • ייצוג מול משרדי ממשלה ורשויות השלטון השונות.

  • מנהל כספים / חשב מלווה חיצוני

  • תגבור אד-הוק באנשי כספים לצרכי ליווי פרויקטים בארגון.


^ כל השירותים ניתנים בשיטת OUTSOURCING בהתאמה לצרכי כל ארגון